Història

Parlar de l’origen i la història del Mercat de la Concepció, ens porta ineludiblement a parlar de l’origen i la història del barri on se situa: l’Eixample. Fins a principi del segle XIX la ciutat de Barcelona s’encabia de manera més o menys suficient en les muralles que la delimitaven. Però amb l’inici de la industrialització, aquell espai urbà es va quedar petit per poder-hi allotjar les fàbriques noves i el creixement de la població que va tenir lloc en aquella època. L’espai de més enllà de les muralles, era considerat zona militar i, com a tal, les edificacions hi eren prohibides. Aquest fet va comportar que moltes fàbriques i habitatges nous per als seus treballadors s’instal·lessin a poblacions veïnes, com Gràcia, Sants, Sant Martí, Sant Andreu, etc. La relació entre Barcelona i aquestes poblacions era molt intensa, com ho confirma l’existència de camins i serveis regulars de transport entre elles, com la que unia la ciutat amb Gràcia i que tenia la sortida al Portal de l’Àngel. L’actual Passeig de Gràcia (llavors camí vell de Gràcia) era una via molt transitada i en aquella zona d’arbres i camps, els barcelonins hi anaven a passejar i a esbargir-se en les estones lliures.

El 1854 i durant un període curt de govern progressista, es van enderrocar les muralles de la ciutat de Barcelona, i es va acomplir una vella reivindicació que havia acompanyat moltes proclames republicanes i lliberals durant molts anys. Tot i així, no és fins al 1859 que es permet fer un projecte urbanístic d’eixamplament de la ciutat. Aquest projecte, que en primer terme va ser convocat per l’Ajuntament de Barcelona i guanyat per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, finalment va ser imposat pel govern central, que paral·lelament havia convocat un altre concurs pel mateix fet i que havia guanyat l’enginyer Ildefons Cerdà. 

Després de les reaccions contràries a aquesta imposició, es posà en marxa la remodelació, que va esdevenir un projecte urbanístic considerat més tard com a modèlic en la història de l’urbanisme europeu. La planificació de Cerdà s’estenia per un gran rectangle imaginari de carrers paral·lels horitzontals i verticals, que formaven un conjunt de cases quadrades, amb els angles escapçats en forma de xamfrà i que semblaven una mena de bresca de rusc d’abelles, travessat pels seus carrers i per tres grans vies de comunicació.

Amb la planificació d’edificar solament a dos dels costats de cada quadre, la resta i l’interior de les illes eren espais verds i les cases d’habitatges solament havien de tenir tres pisos d’alçada, per permetre així l’entrada de llum solar als pisos baixos. Alhora, Cerdà, que era un socialista no utòpic, fent palès un gran rigor, va planejar el repartiment de zones de serveis, com ara mercats, centres socials i administratius, esglésies i d’altres, i les va repartir de manera equitativa per facilitar l’accés i la proximitat dels futurs veïns.

El 1871, es va construir -o millor dit, reconstruir- l’església gòtica de la Concepció, i es El 1884 l’Ajuntament de Barcelona compra tots els terrenys de l’illa del costat (Aragó/Bruc/València/Girona), terrenys que de manera majoritària pertanyien a Joan Pla i Moreau. Aquesta compra es va fer per la necessitat d’ubicar aquí un mercat -tot i que Ildefons Cerdà no l’havia previst en un principi- a causa que aquesta era llavors la zona més poblada de tot el nou Eixample. La zona coneguda actualment com la Dreta de l’Eixample, va ser al’inici, el barri de la burgesia, que va introduir a les cases un estil propi: el Modernisme, que era un reflex d’aquell moment de tanta vitalitat i creixement en la història de Barcelona.

Joan Pla (1843-1911) era advocat i vivia al carrer 57 del carrer de Girona. Era amo d’una enorme fortuna, com ho certifiquen les 26 cases que posseïa a l’Eixample, i a l’illa que es va situar el Mercat de la Concepció. En va cedir tots els terrenys, motiu pel qual l’Ajuntament li va dedicar el passatge que es va situar al bell mig de les porcions resultants de les construccions que es van fer. El projecte del Mercat de la Concepció, que rebé aquest nom per l’església veïna, va ser encarregat a Antoni Rovira i Trias, arquitecte que havia dut a terme també el projecte del mercat de Sant Antoni i que com hem vist més amunt, va ser el guanyador del concurs que l’Ajuntament de Barcelona havia convocat per a la redacció del projecte de l’eixamplament de la ciutat.

L’obra, suportada per una estructura metàl·lica feta per la indústria de Sant Andreu, la Maquinista Terrestre i Marítima, fou inaugurada el 1888 i als terrenys que hi van sobrar es van situar l’escola de cecs (més tard, Conservatori de Música) i la Tinença d’Alcaldia del Districte IV.

HORARI D'ESTIU
Mercat alimentació
Del 18 de juliol al 31 d'agost de 2022:
De dilluns a dissabte de 8:00 a 15:00 h
Autoservei Caprabo
De dilluns a dissabte: de 09:00 a 20:30 h
Electrodomèstics Miró
Dilluns a dissabte de 10 a 20:30 h
Floristeries
De dilluns a diumenge de 0 a 24 h. Excepte agost

Aragó, 313-317 08009 Barcelona
Segueix-nos també a